Tag Archives: ปลูกคิ้ว

การข้อแนะนำในการใช้ยาในขณะที่ปลูกคิ้ว

ปลูกคิ้วถาวร คิ้วที่ได้อยู่ถาวรและสวยงามทำให้คุณมีความมั่นใจในการที่จะพบปะผู้คน ด้วยการทำเพียงครั้งเดียว หลักการของการปลูกคิ้วถาวรคล้ายคลึงกับกับการปลูกผมถาวร ที่เห็นผลรวดเร็วโดยใช้เวลาในการทำประมาณ 2-3 ชั่วโมง วิธีการนี้ทำโดยเลือกเส้นผมที่ถาวรบริเวณท้ายทอยเพียงเล็กน้อยมาทำการปลูกที่คิ้ว เทคนิคในการปลูกคิ้วนี้เป็นวิธีการย้ายเซลผมมาปลูกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ ผลที่ได้ดูเป็นธรรมชาติ ไม่มีแผลเป็น การปลูกคิ้วถาวรต้องใช้ศิลปะเป็นอย่างมากซึ่งแบบของคิ้วแต่ละคนแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเค้าโครงรูปหน้าและบุคลิกลักษณะของคนนั้น ๆ ด้วย ในขณะที่ทำการปลูกคิ้วควรที่จะระมัดระวังในการใช้ยาต่าง ๆ  โดยบางครั้งอาจจะมียาบางตัวที่ไม่สามารถรับประทานได้ในขณะที่ทำการปลูกคิ้ว  เช่น ห้ามรับประทานยาแอสไพรินหรือยาที่มีแอสไพรินผสมอยู่อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนและหลังการผ่าตัด รับประทานยาแก้ปวดเมื่อรู้สึกปวดหรือตามเวลาที่แนะนำ รับประทานยาแก้อักเสบหลังการผ่าตัด 3 วัน หรือตามแพทย์สั่ง ทาเจลที่ให้ไปบางๆจากหัวคิ้วไปหางคิ้ว วันละ2ครั้ง 3วันแรก

Posted in ความสวยความงาม | Tagged | Comments Off on การข้อแนะนำในการใช้ยาในขณะที่ปลูกคิ้ว